Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas sobre las juntas y los intercambiadores de calor de placas:

Image module

Depèn de molts factors com ara, tipus de fluid/gas, temperatures de funcionament, velocitat de cabal, diferencial de temperatura, contingut en sòlids o greixos, etc.

És molt important que la neteja del vostre bescanviador de calor de plaques sigui realitzada per una companyia experta amb enginyers de camp especialitzats en neteja de bescanviadors.

Recordeu que la brutícia dels bescanviadors de calor de plaques afecta en gran manera el vostre rendiment tèrmic i la despesa de bombament.

Image module

No hi ha una regla fixa al respecte. Hi influeixen factors com la qualitat de la junta de fàbrica, temperatura, producte, tipus de placa.

L’important és no malmetre el paquet plaques per excés de collament i mai permetre que les juntes cristal·litzin ja que poden arribar a deformar les mosses de la placa.

Image module

Som experts en el manteniment i reparació del vostre bescanviador de calor de plaques i estem capacitats per dur a terme les tasques següents:

 • Inspecció i neteja “in situ” dels vostres BCP.
 • Neteja química de les plaques.
 • Comprovació individual de les plaques (porus, fissures, microporus).
 • Fabricació, subministrament i instal·lació de juntes Laygo® per als vostres BCP.
 • Recondicionament del bastidor i altres components (cargols tensors, etc.).
 • Elaboració de nou diagrama de plaques,
 • Prova d’estanqueïtat i pressió dels vostres BCP.
Image module

Cada fabricant aplica els seus criteris.

No sobrepasseu el límit indicat a la documentació de la màquina.

Si el desconeix, contacteu amb nosaltres i procedirem a assessorar-vos.

Sobrepassar el límit de collament implica un risc elevat de fer malbé irreversiblement el conjunt de plaques.

Image module

Alfa Laval, APV, Fischer, Gea Ecoflex, Junkers, Tranter, Chester Jensen, SWEP, Schmidt Bretten, Sondex, AGC Engineering, Reheat, Rosenblads, Vicarb, Stork – Pierre Guerin.

Image module

Quan canvieu les juntes de bescanviador de plaques amb la freqüència desitjada, esteu assegurant una llarga vida a la vostra màquina. Si les juntes s’endureixen, correu un elevat risc de fer malbé el conjunt de plaques de forma irreversible.

Amb les nostres juntes per bescanviador de plaques comprovareu un elevat rendiment de les mateixes, i per extensió, major durabilitat de la màquina.

Image module

Els bescanviadors de calor de plaques poden treballar amb una temperatura de fins a 180°C a la majoria de camps d’aplicació, encara que poden fins i tot trobar-se aplicacions amb temperatures de treball per sobre dels 220°C.

Image module

Les juntes EPDM són adequades per a aigua calenta, vapor, productes lactis amb baix contingut en greix, sucs, cervesa, productes de neteja, etc.

Image module

Principalment descobrireu que esteu tractant directament amb el fabricant de les juntes de bescanviador, amb el grau d’especialització que això comporta. Així mateix comprovareu que la qualitat és superior, i que, generalment, el cost és inferior.

Aconseguireu un retorn de la inversió òptim, juntament amb un rendiment superior demostrable.

Image module

Les juntes per als bescanviadors de calor de plaques poden ser fabricades en diferents qualitats de cautxú, com ara: NBR, EPDM, HNBR, Cloroprè, FPM, CSM, etc.

Image module

El bescanviador de calor de plaques notarà una disminució en el rendiment tèrmic i una pèrdua de càrrega. En conseqüència, la despesa energètica és més gran ja que cal aportar més energia al procés.

De la mateixa manera, la brutícia i les incrustacions estrenyen el pas entre plaques, la qual cosa suposa una major despesa en el bombament i per tant, major despesa econòmica.

Image module

La pasteurització consisteix en el tractament tèrmic de mitjans (normalment fluids alimentaris) per a l’eliminació dels bacteris que contenen.
Aquest procés de pasteurització es pot realitzar amb bescanviadors de calor de plaques de diverses seccions així com amb bescanviadors tubulars.
Els avantatges de realitzar el procés de pasteurització amb bescanviadors de calor de plaques són:
– Menor inversió inicial – Menor consum d’auxiliars (vapor, glicol, etc.) – Menor espai necessari per la instal·lació Els fluids alimentaris sobre els quals es realitza el procés de pasteurització són molt variats, però en destaquen: Llet i tot tipus de productes lactis, cervesa, tot tipus de sucs – taronja, poma, pera, tomàquet, begudes carbonatades, etc.

Cal diferenciar la pasteurització de l’esterilització. A la pasteurització de llet per a l’obtenció de formatge, per exemple, la llet es pasteuritza a 72-75ºC mentre que l’esterilització fa servir temperatures més elevades (llet UHT – Ultra High Temperature – a 143ºC).

En ambdós casos (pasteurització – esterilització) s’empren bescanviadors de calor de plaques de diverses seccions, destacant-hi sempre l’ús de seccions regeneratives o recuperadores de calor (el fluid fred s’escalfa prèviament amb el sortint ja pasteuritzat) on es poden arribar a assolir eficiències tèrmiques de fins al 97%.

Laygo Gaskets disposa d’una àmplia varietat de solucions en bescanviadors de calor de plaques per pasteurització així com les juntes Laygo(R) d’alt rendiment a les aplicacions esmentades.

El nostre departament tècnic us assessorarà en tot cas sobre l’elastòmer apropiat per al vostre procés de pasteurització o esterilització.

Sí. Gràcies a la feina del nostre laboratori de R+D, hem desenvolupat les nostres pròpies formulacions. Això ens permet fabricar juntes adaptades als requisits i a les especificacions tècniques dels nostres clients.

Image module

Laygo Gaskets és l’únic fabricant mundial de juntes per bescanviadors de calor de plaques que realitza el procés de vulcanització del cautxú 100% a la premsa.

Image module

Les juntes NBR són adequades per aplicacions aigua/aigua, productes alimentaris (llet, cervesa, sucs, licors), olis vegetals, olis minerals, neteges suaus, etc.

Image module

Els bescanviadors de calor de plaques s’utilitzen a nombroses aplicacions industrials amb multitud d’avantatges:

Indústria marítima, indústria alimentària, indústria química, indústria farmacèutica, indústria cosmètica, centrals nuclears, calefacció i refrigeració, etc.

Image module

Depèn de factors com la naturalesa del producte, temperatura i característiques de les solucions de neteja si es realitza CIP. Laygo Gaskets ofereix diverses qualitats per als seus elastòmers. Consulteu-nos el vostre cas. Disposem d’avançats mètodes de laboratori per recomanar-vos la qualitat de junta que pot aportar major rendiment al vostre procés.

Image module

La realització dels treballs de neteja, manteniment o reparació us asseguren:

 • Major intercanvi de calor – rendiment.
 • Menor pèrdua de càrrega.
 • Augment de la seguretat per a les persones.
 • Assegurar la no barreja de fluids.
 • La vostra instal·lació estarà mantinguda i documentada.
Image module

És un procés mitjançant el qual, aportant pressió i temperatura en un interval de temps a la barreja elastomèrica, es produeix connexió dels enllaços a nivell molecular (“crosslinking”).

Si aquest procés es realitza de la manera adequada, s’assegura una alta qualitat als elastòmers. A Laygo gaskets, aquest procés es realitza de forma escrupolosa.

Image module

Un bescanviador de calor de plaques és un tipus de bescanviador de calor que utilitza plaques de metall per transferir calor entre dos fluids.

Està format per unes planxes primes de metall (Acer inoxidable o titani, normalment) corrugades, que aconsegueixen estanquitat mitjançant juntes de cautxú, o bé soldades.

Image module

Les nostres juntes ofereixen una garantia de 12 mesos contra tot defecte de fabricació.

Image module

Aquesta prova difereix de la versió amb fluoresceïna sobretot en la necessitat de buidar completament el bescanviador de calor abans de la prova.

Pels bescanviadors de calor monosecció i monopas, el buidatge no requereix obertura, de manera que la prova amb gas resulta particularment adequada.

Image module

La temperatura de treball oscil·la entre els -40ºC i els 160°C.

Image module

Aquesta prova permet un control de la no contaminació per seccions en els jocs de plaques dels vostres bescanviadors, sense haver de procedir a la seva obertura.

Aquest procediment us permet efectuar fàcilment un manteniment preventiu que respon a les últimes directives europees i que us protegeix dels costos i problemes que comportaria una contaminació dels seus productes.