POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

Laygo gaskets SL protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús dels mateixos.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per entendre com seran tractades les seves dades.

Qui és el responsable de l’Tractament de les seves dades personals?

Laygo gaskets SL, una societat registrada a Espanya, amb NIF B08804957y direcció legal a l’av. De la Fama № 66 de Cornellà de Llobregat, i correu electrònic info@laygo.com.

Qui és el responsable de Protecció de Dades i com a contacte amb ell?

El responsable de protecció de dades és l’encarregat de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de Protecció de Dades en Laygo gaskets SL, podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: rgpd@laygo.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i com els legitimem?
Amb finalitats de compliment contractual, per complir amb els acords en el subministrament de productes i / o la prestació dels serveis que vostè ens sol·licita i complir les condicions exposades en cada contracte.
Amb finalitats de comunicació comercial basats en el seu consentiment, per tal de poder comunicar promocions i activitats de Laygo gaskets SL, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.
Amb finalitats de gestió de la relació laboral, basat en un interès legítim, amb l’única finalitat de poder realitzar la gestió del seu expedient laboral, currículum, gestió de nòmines, formació, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, reserves de viatges , hotels, lloguer de cotxes i altres activitats relacionades amb les necessitats de la seva activitat laboral.
Amb finalitats de gestió del seu currículum basats en el seu consentiment, per tal de poder optar a un lloc de treball en la nostra organització, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.
Amb finalitats de seguretat en accessos i videovigilància complint una missió d’interès legítim de Laygo gaskets SL, per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions i facilitar li execució dels plans d’emergència.
A què destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per Laygo gaskets SL sent l’únic responsable de l’tractament i no cedint-los a cap tercer amb excepció de l’acompliment de les obligacions legals.

Hi ha transferències internacionals de les seves dades personals?
empresa Servei
Google LLC Correu
The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp Mailing
Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades demanades es conservaran durant la vigència de l’contracte o autorització i un cop finalitzat, durant el període legalment establert.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a rgpd@laygo.com adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Els drets que pot exercir són:

Accés: Consulta de les dades personals de què disposa Laygo gaskets S.L.
Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
Supressió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractats.
Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades mentre:
Es comprova la seva exactitud (impugnació).
Hi hagi tractament il·lícit, però no desitgi la supressió de les seves dades.
Laygo gaskets S.L. no necessiti les seves dades, però vostè desitgi conservar per ser necessaris per a l’exercici de la seva defensa o de reclamacions.
Un cop sol·licitat un dret d’oposició, s’estigui verificant si aquest dret preval sobre un interès públic o legítim que afecti les dades motiu d’oposició fins a la resolució de l’conflicte.
Portabilitat: Potestat de rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb Laygo gaskets S.L., així com la seva transmissió a una altra organització.
Com puc fer una reclamació?

Si considera que per qualsevol motiu Laygo gaskets SL no ha tractat de forma correcta les seves dat