Centrals nuclears

LAYGO® GASKETS

Els bescanviadors de calor de plaques es fan servir al circuit secundari de refrigeració.

Com és lògic, les exigències en energia nuclear són cada vegada més estrictes. Laygo gaskets està CERTIFICADA EDF (Electricitat de França) per a la fabricació de juntes per als Bescanviadors de Calor de Plaques que s’utilitzen com a refredadors del circuit secundari de refrigeració.

Particularment, a França les exigències en Energia Nuclear són considerades les més segures a nivell mundial.

Laygo gaskets posa a la vostra disposició tota la tecnologia del departament de R+D per a què esdeveniu usuaris d’un producte tècnicament avançat i amb total seguretat.